Tankesmedjan Åland, Vision 2017

På initiativ av dåvarande näringsminister Jörgen Strand och näringsavdelningen vid Ålands Landskapsregering tillsattes våren 2007 en tankesmedja med uppgiften att formulera ett antal tydliga visioner för Åland år 2017. Tankesmedjan har haft 22 medlemmar (se separata presentationer) vilka representerar olika grenar av politik, näringsliv, förvaltning och kultur/utbildning. De representerar också olika åldrar, professioner och erfarenheter samt har olika tillhörighetsförhållanden till Åland.

Tankesmedjan har träffats under åtta heldygn/heldagsmöten sedan sensommaren 2007. Gruppens möten kan bäst beskrivas såsom strukturerade rundabordssamtal kring på förhand angivna teman. Redan vid tankesmedjans första möte ”inventerades” de teman som deltagarna önskade fokusera i sina samtal. Dessa teman har också, i huvudsak, strukturerat smedjans arbete.

Den främsta resursen i tankesmedjan har varit medlemmarna själva men experter  - på de områden som behandlats - har också bjudits in. Att ta del av kompetensen hos såväl externa experter som åländska företag/organisationer har tillfört smedjan extra energi och kunskap. Att särskilt nämna är den grupp av gymnasieelever som besökte smedjan vid en av sessionerna 2008 och som på ett öppet och konstruktivt sätt bidrog till diskussionerna. Tankesmedjan riktar dock ett varmt tack till alla som så generöst bidragit med ”cases” och erfarenheter.

Smedjans tidiga arbete kom starkt att präglas av miljöfrågorna. Konceptet ”Ett grönt Åland i ett blått Östersjön” myntades redan under den andra sessionen. Konceptet lever kvar och står som rubrik för ett antal olika evenemang på Åland. Vid sidan av miljön kom dock en mångfald andra frågor att behandlas. De viktigaste av dem har sammanställts i en tidning som utsändes till alla åländska hushåll i februari 2010. Denna tidning kan således ses som ett axplock av visionära utspel från tankesmedjans sida – utspel som deltagarna hoppas skapa en allåländsk debatt kring. Tidningen kan laddas ned från denna hemsida. Förhoppningen är således att debatten nu skall fortgå och att visionerna skall erbjuda ”brännstoff” till såväl den allmänna som den politiska debatten i det åländska samhället. Hur vill vi att Åland skall se ut år 2017? Vad måste göras för att vi skall kunna realisera visionerna?

Agneta Karlsson
AICIS
Processledare för Tankesmedjan

Powered by Lemon 2.9.2 | Site by Strax Online & Maridea Reklambyrå